Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. januar 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/10

Fagopplæring for framtida NOU 2008:18 - høring

Vedtak

09/11

Vikna kommune - Klage på dispensasjon fra reguleringsplan Evenstad Camping

Vedtak

09/12

Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Endringer i energiloven

Vedtak

09/13

Access Mid-Norway (AMN) - videre finansiering

Vedtak

 

 

Dessuten ble behandlet saker med innstilling til fylkestingets samling 17. – 18. februar 2009.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

Sakene legges deretter fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling i februar.