Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

 

Møtedato:

20. januar 2009  kl. 13:10

 

Møtested:

Fylkets Hus, Steinkjer

 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak nr.

Arkivsak nr.

Sakstittel

Saksprotokoll/
Vedtak

09/4

07/02827

Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag - Tilskudd til sekretariat og prosjekt rein/rovvilt

Link til sørsamisk utgave

Vedtak

09/5

05/05355

Årsplan for Innovasjonsteam Trøndelag 2009

Vedtak

09/6

08/00796

Vannregion Trøndelag: Forvaltningsplan/fylkesdelplan vannforvaltning - Tiltaksprogram for Follafjorden og Stjørdalsvassdraget. Høringsdokument.

 

Vedtak

09/7

08/08905

Olje- og energidepartementet - Utkast til endringer i petroleumsloven - høring

Vedtak

09/8

08/08045

Olje- og energidepartement - Høring av ny rettleder for plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD)

 

Vedtak

09/9

08/08755

Olje- og energidepartementet - Ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder(TFO)

Vedtak