Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. januar kl. 13.00

Møtested: Quality Airport Hotel, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/2

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

09/3

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 9.-11.12.2008

 

Vedtak