Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. september 2008

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Vedtak

08/11

Oppnevning og opplæring av prøvenemnder etter kunnskapsløftet

Vedtak

08/12

Lærlingundersøkelsen 2008

Vedtak

08/13

Bedriftssak, unntatt etter off.lovens §5A

 

 

 

Orienteringssaker: