Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. mai 2008

Møtested: Fylkets Hus, Smia, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Vedtak

08/09

Kvalitetsmelding 2008 – Videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/10

Felles fylkesplan - Høringsutkast

Vedtak

 

 

Orienteringssaker: