Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. april 2008

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Vedtak

08/6

Ordensreglement i videregående skoler

Vedtak

08/7

Kompetanseplan 2008

Vedtak

08/8

Tilbudsstruktur 2008 - 2009

Vedtak

 

 

Orienteringssaker:

 

Drøftingssaker: