Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. mars 2008

Møtested: Fylkets Hus, Smia, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Vedtak

08/1

Rapport fra tilsynsarbeidet i lærebedrifter og opplæringskontor i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/2

Synliggjøring av fagopplæringen

Vedtak

08/3

Retningslinjer for internkontroll, kvalitetssikring og rapportering i bedriftsopplæringa i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/4

Årsmelding 2007 for videregående opplæring.

Vedtak

08/5

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda for 2008

Vedtak

 

 

Orienteringssaker: