Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. november 2008

Møtested: Fylkets Hus, Smia, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Vedtak

08/14

Tilbudsstrukturen 2009- 2010

Vedtak
saksprotokoll

08/15

Forslag til intensjonsavtale mellom primærkommunene i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune om det 13-årige læringsløpet

Vedtak
saksprotokoll

08/16

Krav til kompetanse for faglig ledere i lærebedrifter

 

Vedtak
saksprotokoll

08/17

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda for 2009

 

Vedtak
saksprotokoll

 

 

Orienteringssaker: