Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. januar 2008 kl. 13.30

Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal

MØTET BLE I DAG, 29.01.08, AVLYST

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

08/1

Tilbudsstruktur langtidsprognose 2008 – 2018

 

08/2

Rapport fra tilsynsarbeidet i lærebedrifter og opplæringskontor i Nord-Trøndelag.

 

08/3

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda for 2008

 

08/4

Årets lærebedrift og årets lærling – 2007.  U.OFF. §6.6.

 

 

 

 

Orienteringssaker: