Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. september 2008 kl 11.00

Møtested: Leksvik videregående skole, Leksvik

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

08/033

ÅPNE ELLER LUKKEDE KONTROLLUTVALGSMØTER

08/034

REFERATSAKER

08/035

BESØK /BEFARING VED LEKSVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MED ORIENTERING FRA LEDELSEN

08/036

FORVALTNINGSREVISJON

RÅDGIVNING I SKOLEN - OPPSTART

08/37

KONTROLL OG TILSYN

BUDSJETTFORSLAG 2009