Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. juni 2008 kl 13.45

Møtested: Meråker videregående skole, Meråker

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

08/026

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

08/027

REFERATSAKER

08/028

KONTROLLUTVALGET – ROLLER OG FORDELING AV OPPGAVER

08/029

ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2008 - STATUS

08/30

EVALUERING

08/31

ORIENTERING FRA REVISOR

08/32

ORIENTERING FRA REKTOR VED MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE