Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. mai 2008 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer – møterom 103 - Kvenna

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg/Saksprotokoll:

08/022

REFERATSAKER

08/023

KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT

08/024

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011

08/025

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011