Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. april 2008 kl 13.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

08/018

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

08/019

REFERATSAKER

08/020

BUDSJETTENDRING - KONTROLLUTVALGET

08/021

INVITASJON TIL

NORSK-SVENSK KONFERANSE I SØR-TRØNDELAG