Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. mars 2008 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom A 300 - Glassburet, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg påført saksprotokoll:

08/014

REFERATSAKER

08/015

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK FKF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2007

08/016

FYLKESKASSEN ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2007

08/017

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET