Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. februar 2008 kl 14.30

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg påført saksprotokoll:

08/008

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

08/009

REFERATSAKER

08/010

FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT 1700-3/2007
DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN –
REKRUTTERE OG BEHOLDE TANNHELSEPERSONELL

08/011

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK FKF
REFUSJONSKRAVET 2007

08/012

SELSKAPSKONTROLL
KONTROLLUTVALGETS HABILITET

08/013

VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS FREMTIDIGE SAMMENSETNING