Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. desember 2008 kl 13.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

08/51

REFERATSAKER

08/52

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

08/53

ORIENTERING OM OFFENTLIGHET I FORVALTNINGEN

NY LOV TRER I KRAFT 1. JANUAR 2009