Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. november 2008 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Glassburet A 300, Steinkjer

 

MØTEBOK

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

08/044

REFERATSAKER

08/045

VIRKSOMHETSPLAN 2009

08/046

NORSK-SVENSK SAMARBEID

08/047

STUDIETUR
VURDERING AV FELLES TUR MED SØR-TRØNDELAG

08/48

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

08/49

ORIENTERING FRA REVISOR

08/50

FORVALTNINGSREVISJON - FYLKESVEGER

FORHOLDET MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN - OPPSTART