Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. september 2008 kl 14.00

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

08/038

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

08/039

REFERATSAKER

08/040

FORVALTNINGSREVISJON
RÅDGIVNING I SKOLEN - OPPFØLGING

08/041

REVISJON 2008

08/42

FORBEREDELSE AV BESØK/BEFARING STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER 4/11-08

08/43

TILLEGGSSAK:   Se møteprotokoll

ORIENTERING FRA NORD-TRØNDELAG  ELEKTRISITETSVERK  HOLDING AS