Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. januar 2008 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom A 103 - Kvenna

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg:

08/001

ORIENTERING OM INNKJØPSOMRÅDET
INNFØRING I REGLER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

08/002

GJENNOMGANG AV ENKELTE POSTER I GODTGJØRELSESREGLEMENTET OG REISEREGNINGER

08/003

REFERATSAKER

08/004

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2007

08/005

KONTROLLUTVALGETS DETALJBUDSJETT 2008

08/006

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

08/007

KORT INNFØRING I KOMMUNALE REGNSKAPSPRINSIPPER