2008 Tilsagn gitt av fylkesråden for samferdsel:

 

Søknad fra Sturla Fjær om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede(08/03499)

Fylkesråden har bevilget kr 40.000 til Sturla Fjær til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Tore Eldnes om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

(08/03607)

Fylkesråden har bevilget kr 45.000 til Tore Eldnes til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Andreas Hellan om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (08/08725)

Fylkesråden har bevilget kr 43.000 til Andreas Hellan til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.