2008 Tilsagn gitt av fylkesråden for regional utvikling:

 

Søknad fra Levanger videregående skole om tilskudd til samarbeidsprosjekt med Montenegro (07/03729)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Levanger videregående skole om tilskudd til samarbeidsprosjekt.

 

 

Søknad fra Trønder-Tre AS om tilskudd til utviklingstiltak (07/08603)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Trønder-Tre AS med kr 50 000 til utviklingstiltak i bedriften.

 

 

Søknad fra Hemne kommune om tilskudd til forstudie Grønn Industrikraft (07/09224)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Hemne kommune om kr 50 000 til forstudie Grønn Industrikraft.

 

 

Søknad fra SINTEF Teknologi og samfunn om tilskudd til forskningsbasert kompetansemegling i januar og februar 2008 (06/10546)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra SINTEF Teknologi og samfunn til forskningsbasert kompetansemegling i januar og februar 2008 med kr 100 000 til forskningsbasert kompetansemegling i januar og februar 2008.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole, om tilskudd til forprosjekt for å utrede mulighetene for en tettere samhandling med lokalt næringsliv (07/08284-2)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Ytre Namdal videregående skole, kr 50 000 til forprosjekt for å utrede mulighetene for en tettere samhandling med lokalt næringsliv.

 

 

Søknad fra Innherred Produkter AS om tilskudd til forprosjektet "Modernisering og evt flytting av attføringsbedriften" (08/00473)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Innherred Produkter AS med kr 145 000  til forprosjektet "Modernisering og evt flytting av attføringsbedriften". 

 

 

Søknad fra Trøndelags Europakontor om tilskudd til utvidet trainee-ordning i Brussel (06/00789)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Trøndelags Europakontor med

kr 100.000 til utvidet trainee-ordning ved Trøndelags Europakontor i Brüssel.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Idrettskrets om tilskudd til anskaffelse av nytt testutstyr (07/06195)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag Idrettskrets med

kr 230 000 til anskaffelse av nytt testutstyr.

 

 

Søknad fra Kulturavdelingen om tilskudd til prosjektet "Fram i lyset – bevaring og synliggjøring av miljøverdiene i landbrukets kulturlandskap" (05/08410)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Kulturavdelingen med kr 200.000 til prosjektet "Fram i lyset – bevaring og synliggjøring av miljøverdiene i landbrukets kulturlandskap".

 

 

Søknad fra Connect Trøndelag  om tilskudd til sponsorat i 2008 (08/01075)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Connect Trøndelag med kr 25 000 til sponsorat i 2008.

 

 

Søknad fra Olav Duun videregående skole om tilskudd til utvikling og oppbygging av planlagt Newtonrom (08/01029)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Olav Duun videregående skole med kr 50.000 til utvikling og oppbygging av planlagt Newtonrom.

 

 

Søknad fra NHO Reiseliv Midt-Norge om tilskudd til Trøndersk reiselivskonferanse 2008 (7/09339-6)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra NHO Reiseliv Midt-Norge om kr 50.000,- til Trøndersk reiselivskonferanse.

 

 

Søknad fra Kulturavdelingen om tilskudd til filmprosjektet "Barndom i Sør-Gjæslingan" ( 04/06139)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 100.000 til filmprosjektet "Barndom i Sør-Gjæslingan".

 

 

Søknad fra Galleri Strandval Vestre om tilskudd til medfinansiering av nye utstillingslokaler (08/00136-2)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Galleri Strandval Vestre om tilskudd til medfinansiering av nye utstillingslokaler.

 

 

Søknad fra Steinkjer Skytterlag om tilleggsfinansiering av arena for Landskytterstevnet (05/08525)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Steinkjer Skytterlag om en tilleggsfinansiering av arena for Landskytterstevnet på kr 150.000

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til forskningsprosjekt Realisering av gründerpotensialet hos kvinner (08/01776-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag kr 200.000 til forskningsprosjekt Realisering av gründerpotensialet hos kvinner.

 

 

Søknad fra Intro Innherred, om tilskudd til den regionale traineeordning og medlemskontingen for 2008 (08/01426)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Intro-Innherred med kr 165.000 til den regionale traineeordning og kr 25 000 til medlemskontingent for 2008.

 

 

Søknad fra Namdalshagen om tilskudd til til arbeidet med å få utskiping av malm fra Indre Namdal over Namsos (08/00471)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Namdalshagen med kr 112.500.

 

 

Søknad fra Val videregående skole om tilskudd til forprosjekt mellom skole og næringsliv (08/01643 -2)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Val videregående skole  kr 50.000 til forprosjekt for å se på en modell for oppfølging av elever fra videregående skole som faller gjennom det ordinære utdanningsløpet, for å fange opp disse så tidlig som mulig i prosessen.

 

 

Søknad fra Lierne Nasjonalparksenter IKS om tilskudd til bokprosjekt Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark (08/01555-5)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Lierne Nasjonalparksenter IKS med tilskudd på totalt kr. 200.000,- og kjøp av bøker for kr. 10.000,- til bokprosjekt om Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark.

 

 

Søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til infrastrukturtiltak på Jørstad Industriområde (06/02273-6)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Snåsa kommune med kr 250.000 til infrastrukturtiltak på Jørstad Industriområde.

 

 

Søknad fra Næringsforeningen i Trondheim om tilskudd til GRO-satsingen, fase 2 (08/01399-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Næringsforeningen i Trondheim kr 60.000 til GRO-satsingen, fase 2.

 

 

Søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til Rekruttering Ytre Namdal (07/08985-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Nærøy kommune kr 100 000 til Rekruttering Ytre Namdal

 

 

Søknad fra ”Salg Steinkjer” c/o Steinkjer Kurssenter om tilskudd til Olympiatoppsamling i Steinkjer i mai 2008 (08/02717-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

”Salg Steinkjer” c/o Steinkjer Kurssenter om kr. 75.000,- til olympiatoppsamling i Steinkjer i mai 2008.

 

 

Søknad fra Grong videregående skole om tilskudd til forprosjekt ”Studiebesøk/workshop på FabLab-Lyngen i Troms, i samarbeid med Nord-Trøndelag E-verk og FabLab Høylandet (07/04641-7)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Grong videregående skole kr 50 000 til forprosjekt ”Studiebesøk/workshop på FabLab-Lyngen i Troms, i samarbeid med Nord-Trøndelag E-verk og FabLab Høylandet

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd om tilskudd til forprosjekt Ung Tiltakslyst som nasjonal satsing (07/08664-5)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd kr 50 000 til forprosjekt Ung Tiltakslyst som nasjonal satsing.

 

 


Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til Namdalshagen inkubator (06/05271-12)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Namdalshagen AS kr 187 500 til Namdalshgen inkubator .

 

 

Søknad fra Saemien Sijte om tilskudd til høringskonferanse ang. samerettsutvalgets innstilling (08/02637-4)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Saemien Sijte om tilskudd til høringskonferanse ang samerettsutvalgets innstilling med kr 37.000.

 

 

Søknad fra Vestfjord Mussel om tilskudd til etablering av pakkeri for blåskjell mv på Abelvær (08/02111-2)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Vesfjord Mussel med kr 100 000 til etablering av pakkeri for blåskjell mv på Abelvær.

 

 

Søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til demonstrasjonsfangst av kongsnegl og utredning av muligheter for etablering av LUR-senter lokalisert til Abelvær, forprosjektfase (08/02216)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Nærøy kommune med kr 100.000 til demonstrasjonsfangst av kongsnegl og utredning av muligheter for etablering av LUR-senter lokalisert til Abelvær, forprosjektfase

 

 

Søknad fra Folla Kystlag v/Fartøylaget Straumingen, om tilskudd til prosjektet Jøa-Brest-Jøa – deltakelse på Brest 2008 i Frankrike (08/00734-4)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Folla Kystlag v/Fartøylaget Straumingen med kr 50 000.

 

 

Søknad fra Havforskningsinstituttet m flere om tilskudd til prosjektet utvikling og testing av teknologi for overvåking av miljøforhold og fiskeverd i oppdrettsmerd (08/02491-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Havforskningsinstituttet m flere med kr 100 000 til prosjektet utvikling og testing av teknologi for overvåking av miljøforhold og fiskeverd i og utenfor oppdrettsmerd.

 

 

Søknad fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS om tilskudd til gjennomføring av Trøndersk Matfestival 2008  (08/03304-4

 Fylkesråden for regional utvikling har etter søknad innvilget Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS kr 225 000 til gjennomføring av Trøndersk Matfestival 2008.

 

 

Søknad fra Overhalla kommune om tilskudd til utvikling av Melamartnan (8/03597)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Overhalla kommune med  kr. 200.000- i tilskudd til utvikling av Melamartnan.

 

 

Søknad fra Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS, om tilskudd til blågrønn studietur til Brussel (08/01655)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS med kr 50.000 til blågrønn studietur til Brussel

 

Søknad fra SUS Parkteateret AS/Namsskogan Familiepark AS om betinget tilskudd til Sommerteater Rebella Hex (08/03554-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra SUS Parkteateret AS/Namsskogan Familiepark AS om kr. 300.000,- i betinget tilskudd til Sommerteater Rebella Hex 2008.

 

 

Søknad fra Hubro Film om tilskudd til TV-produksjon "Blåtur mot nord" (08/03823-2)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Hubro Film kr 25.000 til TV-produksjon "Blåtur mot nord"

 

 

Søknad fra NHO Trøndelag om tilskudd til hovedprosjekt Femal Futures Trøndelag, 2007-2008 (06/00910-16)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra NHO Trøndelag kr 50.000 til hovedprosjekt Femal Futures Trøndelag, 2007-2008.

 

 

Søknad fra Olav Duun videregående skole om tilskudd til dekning av kostnader knytta til Rock City Namsos (2003/06187-15)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Olav Duun videregående skole om kr 300.000,- til kostnader knytta til Rock City Namsos.

 

 

Arkivsaksnr- Søknad fra Mære landbruksskole om tilskudd til ”Bioenergi – utvikling av kunnskapsmiljø i Nord-Trøndelag” (03/05371-40)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Mære landbruksskole med inntil kr60.000 til prosjektet ”Bioenergi – utvikling av kunnskapsmiljø i Nord-Trøndelag”.

 

 

Arkivsaksnr: Søknad fra Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø, Namsos, om tilskudd til ”Effekter på vassdragsregulering på villaks” (07/09347-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø, Namsos, på inntil kr 150.000 til ”Effekter på vassdragsregulering på villaks”.

 

 

Søknad fra Skatval Skilag om tilskudd til plasthoppbakker (01/05296)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Skatval Skilag med kr 150 000 til plasthoppbakker

 

 

Søknad fra Meråker kommune om tilskudd til utvidelse lysløype Fagerlia-Grova (08/01299)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Meråker kommune om tilskudd til utvidelse lysløype Fagerlia-Grova.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til  utarbeiding av strategisk plan for kulturnæringsfeltet i Trøndelag (08/03756-5)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune med kr 50.000 til utarbeiding av strategisk plan for kulturnæringsfeltet i Trøndelag

 

 


Søknad fra Lierne Næringsselskap AS om tilskudd til utvikling av Galleri Lierne (08/01162-4)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Lierne Næringsselskap AS om  kr 250.000,- til utvikling av Galleri Lierne.

 

 

Søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til strømframføring Ismenningen, Snåsa (07/05371)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Snåsa kommune med kr 200.000 til strømframføring til Ismenningshytta, Snåsa.

 

 

Søknad fra Leiv Eiriksson Nyskaping om tilskudd til NCE Instrumentation 2007-2008 (07/09184)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Leiv Eiriksson Nyskaping med kr 150.000 til NCE Instrumentation 2007-2008.

 

 

Søknad fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag om tilskudd til Innorama 2008 (08/04139- 3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag med kr 50.000 til Innorama 2008.

 

 

Søknad fra Høylandet kommune om tilskudd til Prosjekt "Kreativt Tun", fase 1

(08/04780-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Høylandet kommune med kr 160.000 til Prosjekt "Kreativt Tun", fase 1

 

 

Søknad fra Ole Vig videregående skole, om tilskudd til forprosjekt for etablering av ”Midtnorsk Automasjonssenter” ( 07/04641-12)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fraOle Vig videregående skole om kr 50.000 til forprosjekt for etablering av ”Midtnorsk Automasjonssenter ” .

 

 

Søknad fra Falstad Kunst om tilskudd til kunstprosjekt Falstad Kunst 2009-2010 (08/01494-5)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

Falstad Kunst med kr 200 000 til kunstprosjekt Falstad Kunst 2009-2010

 

 

Søknad fra Landbrukets Fagsenter Namdal AS om tilskudd til gjennomføring av prosjektet  "Lykkelig som stor", en analyse av samdrift i melkeproduksjon (08/05283-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Landbrukets Fagsenter Namdal AS og innvilget tilskudd på inntil kr 100 000 til gjennomføring av prosjektet  "Lykkelig som stor", en analyse av samdrift i melkeproduksjon .

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole m.fl. om tilskudd til arrangement

”Blå konferanse” (08 04135-2)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra YNVS med kr 60 000 til arrangement  ”Blå konferanse 2008.”

 

 

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS  om tilskudd til prosjekt "Kulturlandskap og attraksjonsbygging" (08/03749-4)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS tilskudd med kr 90 000 til prosjekt "Kulturlandskap og attraksjonsbygging".

 

 

Søknad fra Prosjekt Vikingeland Namdalen v/John Erik Melhus om tilskudd til prosjektet bygging av båten Laffar i Namdalen (08/05652)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 120 000 til prosjektet bygging av båten Laffar i Namdalen.

 

 

Søknad fra Ole Vig vgs om tilskudd til søkeprosess International Baccalaureate (IB) (08/02727)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 90 000 til søkeprosess International Baccalaureate.

 

 

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om tilskudd til evaluering av Trøndelag Reiseliv AS. (08/05203)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om kr. 100.000,- til evaluering av selskapet.

 

 

Søknad fra Kvinneuniversitetet Nord om tilskudd til regionalt senter for likestilling og mangfold 2008 (08/01042)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Kvinneuniversitetet Nord med kr 50 000 til regionalt senter for likestilling og mangfold 2008.

 

 

Søknad fra NAV Nord-Trøndelag om tilskudd til "Vi berre gjær det"(08/07325)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra NAV Nord-Trøndelag med kr 150 000 til prosjektet ”Vi berre gjær det”.

 

 

Søknad fra Indre Namdal Regionråd om tilskudd til utredning Trønderbanen til Grong (08/05447)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Indre Namdal Regionråd med kr 55.000 i tilskudd til utredning av Trønderbanen til Grong.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole om tilskudd til forprosjektmidler til utvikling av prosjekt Arbeidsvandring (08/02273)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Ytre Namdal vgs med kr 140 000.

 

Søknad fra Høylandet kommune om tilskudd til etablering av infrastruktur knyttet til oppstart av drift Løkkerååsen kalkforekomst (08/07734)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 250 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer vgs om tilskudd til prosjektet Campus Guldbergaunet (08/00242)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 75 000 .

 


Søknad fra Miljø og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal om tilskudd til siste fase av prosjektet "Veivalg i landbruket"( 07/08279)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 50.000.

 

 

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS om tilskudd til andre år i prosjektet Verdiskaping i Trebransjen Trøndelag (06/00194)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150.000 for 2008.

 

 

Søknad fra Mære Landbruksskole om tilskudd til gjennomføringen av Potetskolen 2009-2010 (08/02918)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 175.000.

 

 

Søknad fra Namdal Akvasenter AS om tilskudd til kostnadseffektiv kartlegging av sjøbunnen – interkommunal tiltak i N-T (08/02554)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 69 000.

 

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling  om tilskudd til likestillingssatsing i Nord-Trøndelag (05/07612-9)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad kr 200 000 .

 

 

Nordøyan AS, om tilskudd til etablering av ny liggekai (08/01495)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 50 000

til etablering av ny liggekai.

 

 

Søknad fra Nordlandsforskning, om tilskudd til undersøkelse om bruk av verneområder i Nord-Norge og Nord-Trøndelag ( 08/06207)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 50 000 til prosjektet.

 

 

Søknad fra Kent Anderson, Vallentuna, om tilskudd til bokprosjekt om Namsen og fiske i Namsen  (08/08390)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden om støtte til bokprosjekt om Namsen og fiske i Namsen .

 

 

Søknad fra Olav Duun vgs om tilskudd til utdannings- og næringsmessa ”KOMPASS 2008/2009 (08/03683)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Olav Duun vgs.

 

 

Søknad fra COOP Kolvereid BA om midler for å bevare utkantbutikk (08/04175-4)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra

COOP Kolvereid BA  kr 125.000 til for å bevare utkantbutikk

 

 

Søknad fra NHO Trøndelag om tilskudd til prosjektet Female Future Trøndelag 2009 (06/00910-24)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 75 000

 

Søknad fra Saemien Sijte om tilskudd til prosjekt – i det samiske rommet (08/02189-7)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 288 000.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole om tilskudd til utvikling av læremidler for fagskole i havbruk (07/00532).

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 200 000.

 

 

Søknad fra Vikinglauget AS om tilskudd til forprosjekt ”Si tous les ports du monde”(08/05951)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 50 000.

 

 

Søknad fra Verdal kommune om tilskudd til gjennomføringen av forprosjekt – samferdselsutfordringer på strekningen Steinkjer-Stjørdal (08/08564)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 135 000.

 

 

Søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til sørsamisk rådgivningstjeneste i helse og sosialspørsmål drift av prosjekt 2008 – siste år (05/04853)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 97 000

 

 

Søknad fra Landbrukets Fagsenter Namdal AS om tilleggsfinansiering til gjennomføring av prosjektet "Lykkelig som stor", erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord-Trøndelag. (08/05283)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 50.000.

 

 

Søknad fra Namsos kommune om tilskudd til anskaffelse av ny prepareringsmaskin i tilknytning Namsos skisenter (08/09147-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Namsos kommune med  

kr 250 000 til anskaffelse av ny prepareringsmaskin.