Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9., 10. og 11. desember 2008.

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

PROGRAM

MØTEPROTOKOLL

Møter i fylkestingets komiteer:     02.12.2008 kl 10.00 i Fylkets Hus – program finner du her

                                                  09.12.2008 kl 13.00 i Steinkjer Rådhus

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer, påført saksordførere

SAKLISTE:

Sak nr:

 Saksframlegg:

 

08/66

Forvaltningsreformen – innhold og framtidig samarbeidsløsninger

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/67

Driftsrapport 2/2008 pr. 30.9.2008 til fylkestinget, budsjettjusteringer

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/68

Årsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009-12

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/69

Kommunal forskuttering av tiltak på Rv757 - Havnevegen i Verdal kommune

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/70

Kollektivtransport i distriktene

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/71

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-2012

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/72

Strategi for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

08/73

Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 - 2012

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

08/74

Felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2009 - 2013. Samhandlingsprogram for 2009

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/75

Status for arbeidet med klima- og energiplan

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/76

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2009

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

08/77

Vurderinger omkring realisering av aksjepost i Trønderbilene AS

Komitéinnstilling

Saksprotokoll

08/78

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

08/79

Suppleringsvalg  - desember 2008

Valgnemndas instilling

Saksprotokoll

08/80

Evaluering av komitearbeidet mv. - foreløpig orientering til fylkestinget

Komitéinnstilling

Saksprotokoll

08/81

Rokkeringer som følge av valgt midlertidig fylkesvaraordfører

Valgnemndas instilling

Saksprotokoll

 

Int. nr:

Interpellasjoner:

 

08/19

Edvard Øfsti (Ap):
Utenlandske vogntog på nord-trønderske vinterveier

Svar/Behandling

08/20

Trude Holm (Sp):
Kulturminnevern - innsats for framtiden

Svar/Behandling

08/21

Britt Tønne Haugan (KrF):
Alkolås og skoleskyss

Svar/Behandling

08/22

Sara Kveli (Ap):
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Svar/Behandling