Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. september, 1.og 2. oktober 2008.

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

Møter i fylkestingets komiteer:       23.09 og 30.09.2008

MØTERROTOKOLL

PROGRAM 

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

SAKLISTE:

Sak nr:

 Saksframlegg:

 

08/55

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Innstilling fra Kontrollutvalget

Saksprotokoll
vedtak

08/56

Plan for selskapskontroll 2008-2011

Saksprotokoll
vedtak

08/57

Felles fylkesplan for Trøndelag 2009 - 2013

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
vedtak

08/58

Vurderinger omkring realisering av fylkeskommunale aktiva

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
vedtak

08/59

E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal ) - Utvidelse av bompengefinansieringen

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
vedtak

08/60

Ny utbyttemodell for NTE Holding AS

Komitéinnstilling

Saksprotokoll
vedtak

08/61

Utviklingsplan for Staup/Salg av eiendommen til Levanger kommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
vedtak

08/62

Utviklingsplan for arealet på Egge videregående skole

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
vedtak

08/63

Suppleringsvalg - oktober 2008 samt valg av fylkeskommunens representanter til distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotokoll
vedtak

08/64

Oppnevning av medlemmer/varamedlem til skatteutvalg

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotokoll
vedtak

08/65

Sak fremmet jf. pkt. 25 i fylkestingets reglement:
Kvalitet i videregående skole

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
vedtak

Int. nr:

Interpellasjoner:

 

08/14

Ingvild Kjerkol (Ap):
AVINORs investeringsstopp på Trondheim lufthavn Værnes

Saksprotokoll/
svar

08/15

Anne Irene Myhr (Sp):
Elektrifisering av Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen

Saksprotokoll/
svar/vedtak

08/16

Gunnar Alstad /Sp):
Fylkeskommunens engasjement i en storhall i Stjørdal

Saksprotokoll/
svar/vedtak

08/17

Britt Tønne Haugan (KrF):

Rusforebygging og rusbehandling i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll/
svar/vedtak

08/18

Trude Holm (Sp): Fylkestinget forvalter vårt arvesølv

Saksprotokoll/
svar