Forslag på skjønnsmenn for perioden 2008 - 2012
Skjønnsmenn Fødselsdato Kjønn Etternavn Fornavn Adresse Postnr. Poststed Tlf. priv Tittel Yrke (utdan)
Forslag fra tingrettene:
Stjør - og Verdal Tingrett - Forslag
Meråker kommune
SK 1942-10-16 M Hembre Aksel 7530 Meråker 7530 Meråker 74812357 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1953-09-22 K Graftås Marit 7530 Meråker 7530 Meråker 74813529 Jordbrukssjef Jordbrukssjef
SK 1955-11-01 M Kaasa Oddbjørn 7530 Meråker 7530 Meråker 99555588 Avd.ing. Vei, vann og kloakk
SK 1947-05-30 M Ingstadbjørg Arvid 7530 Meråker 7530 Meråker 74812230 Selvst. næringsdr. Skogsentreprenør
Stjørdal kommune
SK 1962-07-28 M Aspenes Geir Fiskvikaunet 7510 Skatval 74803283 Enhetsleder Arealforvaltning
SK 1945-01-20 K Buan Gerd 7520 Hegra 7520 Hegra 41550369 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1939-03-22 M Dullum Ole Martin Husbykleiva 10 7500 Stjørdal 74827202 Rådgiver Bygningsteknikk
SK 1942-04-21 M Fuldseth Per 7520 Hegra 7520 Hegra 74802238 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1940-06-25 M Grande Svein Stokkanveien 38 7500 Stjørdal 74821086 Sivilingeniør Bygningsteknikk
SK 1942-04-15 M Hagen Ole Bjørnhaugen 20 7500 Stjørdal 74824556 Ingeniør Kommunalteknikk
SK 1936-01-24 M Halle Ragnar Hognesaunvegen 108G 7500 Stjørdal 74826984 Maskinentreprenør Maskinentreprenør
SK 1954-12-30 M Haugan Vidar Flintvn. 22 7500 Stjørdal 74826379 Ingeniør Byggeleder anlegg
SK 1953-07-29 M Haugen Tore Kyllo 7520 Hegra 74802350 Ingeniør Bygningsteknikk
SK 1950-07-04 M Horten Georg 7525 Flornes 7525 Flornes 74801185 Anleggsleder Byggeleder anlegg
SK 1949-06-07 M Høyen Arthur Johan Ristningsberget 4 7517 Hell 74806086 Sivilingeniør Prosjekt bygg og anlegg
SK 1941-02-12 M Kringen Baard 7525 Flornes 7525 Flornes 90883218 Ingeniør Bygningsteknikk
SK 1956-07-24 M Kvittem Vidar Kvittem, Bang 7500 Stjørdal 74802506 Konsulent Konsulent nær.avd. komm.
SK 1963-10-24 M Kyllo Håkon 7520 Hegra 7520 Hegra 74800797 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1948-07-04 K Laanke Rigmor 7517 Hell 7517 Hell 74806519 Agronom Agronom
SK 1963-07-27 M Lund Einar Kvartshøgda 59 7500 Stjørdal 74828138 Byggmester Byggmester
SK 1942-10-02 K Nøstvik Ingrid Meierivegen 15 B 7500 Stjørdal 74825805 Omsorgsarbeider Omsorgsarbeider
SK 1946-10-12 M Paulsen Magnar Vassbygda 7500 Stjørdal 74825333 Byggmester Byggmester
SK 1950-04-07 K Schønberg Marit Vikan Vestre 7500 Stjørdal 74828454 Fylkesutdanningssjef Fylkesutdanningssjef
SK 1952-10-20 M Skulbørstad Tor Skulbørstadv. 1B 7500 Stjørdal 74825519 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1939-08-23 M Storflor Olav B. 7525 Flornes 7525 Flornes 74801111 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1949-04-10 M Sørnes Ole Birger 7525 Flornes 7525 Flornes 74801140 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1967-04-30 M Teigen Olav B. Malmtunet 25 7500 Stjørdal 74821106 Byggmester Byggmester
SK 1946-12-03 M Vikan Christian Vikan Østre 7500 Stjørdal 74824426 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1942-12-11 M Vinge Harald Solduggmyra 2 7500 Stjørdal 74825529 Ingeniør Bygningsteknikk
Frosta kommune
SK 1941-02-17 M Aursand Ola 7633 Frosta 7633 Frosta 74807245 Pensjonist Gårdbruker/Regnskapsfører
SK 1960-11-20 M Hjelde Ola 7633 Frosta 7633 Frosta 74807369 Gårdbruker Agronom
SK 1961-04-05 M Rekkebo Joar 7633 Frosta 7633 Frosta 74809711 Gårdbruker Agronom
SK 1956-10-25 K Viken Mette 7633 Frosta 7633 Frosta 74807391 Gartner Merkantil utd.
Leksvik kommune
SK 1949-06-12 M Hindrum Nils Alvin 7125 Vanvikan 7125 Vanvikan 74859679 Rådgiver jordbruk Rådgiver jordbruk
SK 1952-09-10 M Jensen Niels Chr. 7120 Leksvik 7120 Leksvik 92850777 Ingeniør bygg/anlegg Ingeniør bygg/anlegg
SK 1965-07-07 M Lysvand Stig 7120 Leksvik 7120 Leksvik 74858046 Snekker/bygningskyndig Snekker/bygningskyndig
SK 1942-02-20 M Gravås Julius 7125 Vanvikan 7125 Vanvikan 74856012 Bonde/jord- opg skogbruk Bonde/jord og skogbruk
SK 1976-07-09 K Ramdal Aud Dagmar 7120 Leksvik 7120 Leksvik 74858200 Sivilagronom Sivilagronom
SK 1950-07-27 M Killingberg Rolf 7120 Leksvik 7120 Leksvik 74859124 Siv.ing./bonde Siv.ing./bonde
Levanger kommune
SK 1950-05-02 M Bullen Kjell Byåsvegen 1 7620 Skogn 74017624 Snekker Snekker
SK 1947-01-19 M Eriksen Per Jarle Halsan 7600 Levanger 74082058 Direktør Innh. Renovasjon Ingeniør
SK 1945-10-28 K Fasting Beate Veiseth 7620 Skogn 99573842 Rektor Cand.philol
SK 1979-12-05 K Fossum Therese Åsvegen 46B 7620 Skogn 74406849 Sykepleier Sykepleier
SK 1948-03-21 M Grøneng Tore Stavlo Nedre 7620 Skogn 74095405 Daglig leder Bilopphugger
SK 1952-01-06 M Haugom Vebjørn 7630 Åsen 7630 Åsen 95287848 Sikkerhetsrådgiver Sikkerhetsrådgiver
SK 1955-07-02 M Hynne Torgeir Okkenhaug 7600 Levanger 74013227 Seniorkonsulent Bankrådgiver landbruk m.m.
SK 1966-06-10 K Johansen Mette Bakkevegen 10 7600 Levanger 74083081 Fysioterapeut Fysioterapeut
SK 1951-03-15 M Karlsen Olav A. 7629 Ytterøy 7629 Ytterøy 74089817 Tømrer/bonde Tømrer/bonde
SK 1954-03-02 K Laugsand Oddrun Barstad 7629 Ytterøy 40241536 Res.enhetsleder/rektor
SK 1966-05-14 K Lilleberg Hanne Elisabeth Ospeplassen Ø.Gran 7600 Levanger 74087833 Pedagog/org.rådgiver Pedagog, org.rådgiv.
SK 1942-04-28 K Lund Liv Storborg Østre 7600 Levanger 74013049 Pensjonist Sykepleier
SK 1950-04-27 M Myhr Oddmund Fagerstrandvegen 17A 7600 Levanger 74082988 Miljøterapeut Miljøterapeut
SK 1959-08-13 K Nyvik Gunn Elin Gamle Kongeveg 60E 7600 Levanger 74087870 Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier
SK 1947-05-23 M Nøst Ingvar 7629 Ytterøy 7629 Ytterøy 74089792 Regnskapskons. Regnskapskons.
SK 1954-08-24 M Sagmo Ivar Munkeby 7600 Levanger 74013199 Skogbruksleder Skogtekniker
SK 1951-05-08 K Sjaastad May Lis 7629 Ytterøy 7629 Ytterøy 74089075 Avdelingsleder Lektor
SK 1956-09-26 M Skarstein Bjarte Bambergvegen 12C 7600 Levanger 74080061 Apotektekniker Apotektekniker
SK 1961-01-22 K Skjerve Ragnhild Torun 7622 Markabygd 7622 Markabygd 74017627 Sykepleier Sykepleier
SK 1964-01-25 K Skjetnemark Randi Alstad Nordre, Nesset 7600 Levanger 74082218 Føde/barsel Spebarn/barselpleier
SK 1958-07-04 K Solli Inger Bjørndal Alosavegen 21 7600 Levanger 74084216 Sykepleier Sykepleier
SK 1967-07-27 M Troseth Svein 7622 Markabygd 7622 Markabygd 74017524 Avd.leder Mek/bygg Ingeniør, bygg
SK 1945-08-12 K Wennes Solveig 7600 Levanger 7600 Levanger 74095242 Bonde Bonde
SK 1949-01-28 M Østerås Egil 7600 Levanger 7600 Levanger 74084024 Økonomisjef Varehandel
Verdal kommune
SK 1945-06-18 M Kolstad Magnus Tord Folesonsgt. 100 7650 Verdal 74076502 Ingeniør Byggmester
SK 1946-08-13 M Hynne Kåre K. Gamle Kongeveg 14A 7650 Verdal 74077700 Daglig leder Bygningsing./bedriftsøk.
SK 1953-04-20 M Sellæg Jon Skgovegen 6 7650 Verdal 95729155 Daglig leder Anleggsslusk
SK 1945-03-03 M Bjartnes Roar Febyvegen 144 7650 Verdal 74079398 Leder Byggmester/jordbruker
SK 1951-01-13 M Selseth Stig Nordlia 8 7650 Verdal 74079105 Prosjektleder Prosjektleder/Anleggstekn.
SK 1959-12-28 M Aksnes Stein Orrevegen 12 7650 Verdal 74071213 Eiendomsmegler Eiendomsmegler
SK 1962-04-12 M Skrove Jon Olav Nye Skrovesvegen 71 7650 Verdal 74075768 Bonde Bonde
SK 1962-12-29 M Lian Trond Hallemsåsen 36 7650 Verdal 74071384 Daglig leder Byggmester
SK 1953-08-20 M Kjesbu Andor Inge Bergsmyr 24 7650 Verdal 74077439 Daglig leder Siv.ingeniør bygg
SK 1970-03-02 M Løvstad Snorre Baglbakken 56 7650 Verdal 74041498 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1964-10-06 M Skrove Tor Gamle Kongeveg 14A veg 58 7650 Verdal 74071611 Takstmann Takstmann
SK 1952-09-21 M Kjesbu Arnt Nordenget 66 7660 Vuku 74070787 Skogsarbeider Skogsarbeid
SK 1954-04-11 M Vangstad Steinar Volhaugvegen 265 7650 Verdal 74041283 Arbeidsleder Betongarbeider
SK 1953-12-03 K Kvernmo Kari Oddfrid Bergsmyr 17 7650 Verdal 74078999 Prosjektleder/Øk.ansvarlig Prosjektleder/Øk.ansvarlig
SK 1968-06-19 K Vinne Gjertrud Langroa 17 7650 Verdal 74040383 Eiendomsrådgiver Salg av eiendom
SK 1964-06-25 K Østerås Ingeborg Hallbakkan 17 7650 Verdal 74078001 Gårdbruker/seniorinsp. Veterinær/gårdbruker
SK 1974-03-12 K Hynne Trine Gamle Kongeveg 52 7650 Verdal 91780406 Prosjektleder Siv.ingeniør bygg
Inderøy Tingrett - Forslag
Steinkjer kommune
SK 1954-01-14 M Rannem Jon Rannem 7711 Steinkjer 74162095 Sivilagronom/gårdbruker Sivilagronom/gårdbruker
SK 1950-08-12 K Skjerve Vigdis Klæbu 7717 Steinkjer 74145131 Sykepleier/gårdbruker Sykepleier/gårdbruker
SK 1952-11-05 K Johannessen Berit Overrein 7718 Steinkjer 40060903 Gårdbruker Gårdbruker
SK 2587-08-15 M Romstad Atle Otto Sverdrupsv.38B 7713 Steinkjer 74163595/ Bygningsingeniør Siv.ing.
SK 1948-11-16 K Danielsen Marit A. Sør-Beitstad 7724 Steinkjer 74147740 Landskapsarkitekt Landskapsarkitekt
SK 1948-05-03 M Holmli Håkon Postboks 2116 7708 Steinkjer 74166890 Takstmann Takstmann
SK 1944-06-09 M Haugen Dag 7730 Beitstad 7730 Beitstad 74148279 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1960-10-11 M Kinderås Kjersti Lerkevn. 11 7711 Steinkjer 74165531 Fylkesskogmester Fylkesskogmester
SK 1946-05-05 M Berg Asbjørn Solvangvn. 10 7713 Steinkjer 74166527 Takstmann Takstmann
SK 2559-02-27 M Sjøli Tor Anders Nedre Steinvikv. 17 7724 Steinkjer 74164018/ Bygningsingeniør Ingeniør
SK 1960-04-06 M Bye Kurt Vassinghaugen 17 7717 Steinkjer 74145323 Anleggsgartner Anleggsgartner
SK 1954-01-12 M Severeide Gunnar Furuskogvn. 17 7713 Steinkjer 74166571 Siviløkonom Siviløkonom
SK 1942-07-12 M Aunøien Svein Tuvskogvn. 8 7710 Sparbu 74143554 Fylkesagronom/bygningskyndig Fylkesagronom/Bygningskyndig
SK 1944-02-18 M Kjeldseth Jarle 7730 Beitstad 7730 Beitstad 74147816 Arkitekt Arkitekt
SK 1951-05-08 M Modell Ingar 7730 Beitstad 7730 Beitstad 74148282 Byggmester Byggmester
SK 1955-07-22 M Stavrum Jarle Måssåbergvn. 3 7710 Sparbu 74143574 Murmester Murmester
SK 1960-04-15 M Aal Nils Ingebrigt Sigridsv. 6 7725 Steinkjer 74163132 Jordskiftekandidat Jordskiftekandidat
SK 1945-10-24 K Kristiansen Randi Lein Øvre Lein 7710 Sparbu 74143442 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1942-03-07 M Tyldum Tore Følling 7732 Steinkjer 74147040 Daglig leder Gårdbruker
Inderøy kommune
SK 1947-11-02 K Haugum Kirsten Helgesenbakken 7 7670 Inderøy 74153070 Fylkesutviklingssjef Sivilarkitekt
SK 1950-01-16 M Bakstad Willy Letnesvn. 284B 7670 Inderøy 74155071 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1949-03-06 M Grubbmo Ove Åsvn. 2 7670 Inderøy 74156415 Sivilingeniør Bygg og anlegg
SK 1946-08-05 M Strand Terje 7670 Inderøy 7670 Inderøy 74153418 Bygningskyndig Bygningskyndig
Namdalseid kommune
SK 1955-03-22 K Fossland Tove 7750 Namdalseid 7750 Namdalseid 74278475 Fagkonsulent/Landbruk Fagkonsulent/Landbruk
SK 1967-12-25 M Feragen Håvar 7750 Namdalseid 7750 Namdalseid 74278714 Daglig leder/Fagbrev bygning Daglig leder/Fagbrev bygning
Verran kommune
SK 1950-04-24 K Ekmann Kari L. 7790 Malm 7790 Malm 74157568 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1956-07-30 M Hofsøy Børge Landsemvatnet 7790 Malm 74157740 Gårdbruker/landbruk Gårdbruker/landbruk
SK 1958-06-29 M Lysheim Ketil 7790 Malm 7790 Malm 74157893 Bygningsingeniør Bygningsingeniør
Mosvik kommune
SK 1959-06-29 K Haugan Brit Nedre Grande 7690 Mosvik 74064722 Avd.ing. Byggesaker Avd.ing. Byggesaker
Snåsa kommune
SK 1966-11-17 M Vaag Jørn Magne 7760 Snåsa 7760 Snåsa 74152326 Flyger/bonde Flyger/bonde
SK 1942-07-21 K Østvik Åsa 7760 Snåsa 7760 Snåsa 75152247 Pensjonist Lærer/gårdbruker/campingplasseier
Namdal Tingrett - Forslag
Namdal Tingrett har ikke sendt inn forslag.
Forslag fra kommunene
Meråker kommune
SK 1942-10-16 M Hembre Aksel 7530 Meråker 7530 Meråker 74812357 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1953-09-22 K Graftås Marit 7530 Meråker 7530 Meråker 74813529 Jordbrukssjef Jordbrukssjef
SK 1955-11-01 M Kaasa Oddbjørn 7530 Meråker 7530 Meråker 99555588 Avd.ing. Vei, vann og kloakk
SK 1947-05-30 M Ingstadbjørg Arvid 7530 Meråker 7530 Meråker 74812230 Selvst. næringsdr. Skogsentreprenør
Stjørdal kommune
SK 1945-01-20 K Buan Gerd 7520 Hegra 7520 Hegra 41550369 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1939-03-22 M Dullum Ole Martin Husbykleiva 10 7500 Stjørdal 74827202 Rådgiver Bygningsteknikk
SK 1935-03-07 K Frigård Solfrid Skjelstadmark 7520 Hegra 70485126 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1942-04-21 M Fuldseth Per 7520 Hegra 7520 Hegra 74802238 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1940-06-25 M Grande Svein Stokkanveien 38 7500 Stjørdal 74821086 Sivilingeniør Bygningsteknikk
SK 1942-04-15 M Hagen Ole Bjørnhaugen 20 7500 Stjørdal 74824556 Ingeniør Kommunalteknikk
SK 1936-01-24 M Halle Ragnar Hognesaunvegen 108G 7500 Stjørdal 74826984 Maskinentreprenør Maskinentreprenør
SK 1954-12-30 M Haugan Vidar Flintvn. 22 7500 Stjørdal 74826379 Ingeniør Byggeleder anlegg
SK 1953-07-29 M Haugen Tore Kyllo 7520 Hegra 74802350 Ingeniør Bygningsteknikk
SK 1950-07-04 M Horten Georg 7525 Flornes 7525 Flornes 74801185 Anleggsleder Byggeleder anlegg
SK 1949-06-07 M Høyen Arthur Johan Ristningsberget 4 7517 Hell 74806086 Sivilingeniør Prosjekt bygg og anlegg
SK 1941-02-12 M Kringen Baard 7525 Flornes 7525 Flornes 90883218 Ingeniør Bygningsteknikk
SK 1956-07-24 M Kvittem Vidar Kvittem, Bang 7500 Stjørdal 74802506 Konsulent Konsulent nær.avd. komm.
SK 1963-10-24 M Kyllo Håkon 7520 Hegra 7520 Hegra 74800797 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1948-07-04 K Laanke Rigmor 7517 Hell 7517 Hell 74806519 Agronom Agronom
SK 1933-02-05 M Lerfald Ola M. Midtkil 7520 Hegra 74800749 Skogtekniker Skogtekniker
SK 1963-07-27 M Lund Einar Kvartshøgda 59 7500 Stjørdal 74828138 Byggmester Byggmester
SK 1942-10-02 K Nøstvik Ingrid Meierivegen 15 B 7500 Stjørdal 74825805 Omsorgsarbeider Omsorgsarbeider
SK 1946-10-12 M Paulsen Magnar Vassbygda 7500 Stjørdal 74825333 Byggmester Byggmester
SK 1941-04-15 M Røkke Per 7510 Skatval 7510 Skatval 74803344 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1950-04-07 K Schønberg Marit Vikan Vestre 7500 Stjørdal 74828454 Fylkesutdanningssjef Fylkesutdanningssjef
SK 1952-10-20 M Skulbørstad Tor Skulbørstadv. 1B 7500 Stjørdal 74825519 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1939-08-23 M Storflor Olav B. 7525 Flornes 7525 Flornes 74801111 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1949-04-10 M Sørnes Ole Birger 7525 Flornes 7525 Flornes 74801140 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1967-04-30 M Teigen Olav B. Malmtunet 25 7500 Stjørdal 74821106 Byggmester Byggmester
SK 1946-12-03 M Vikan Christian Vikan Østre 7500 Stjørdal 74824426 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1942-12-11 M Vinge Harald Solduggmyra 2 7500 Stjørdal 74825529 Ingeniør Bygningsteknikk
Frosta kommune
SK 1941-02-17 M Aursand Ola 7633 Frosta 7633 Frosta 74807245 Pensjonist Gårdbruker/Regnskapsfører
SK 1960-11-20 M Hjelde Ola 7633 Frosta 7633 Frosta 74807369 Gårdbruker Agronom
SK 1961-04-05 M Rekkebo Joar 7633 Frosta 7633 Frosta 74809711 Gårdbruker Agronom
SK 1956-10-25 K Viken Mette 7633 Frosta 7633 Frosta 74807391 Gartner Merkantil utd.
Leksvik kommune
SK 1949-11-08 K Finsmyr Bodil Sollie 7125 Vanvikan 7125 Vanvikan 74856949 Adjunkt Adjunkt
SK 1940-09-30 M Berg Arnold 7120 Leksvik 7120 Leksvik 91742274 Bygningssnekker Bygningssnekker
SK 1944-03-26 M Rotabakk Jarle 7120 Leksvik 7120 Leksvik 74857421 Teknisk sjef Teknisk sjef
SK 1955-03-10 K Sæther Solveig Five 7125 Vanvikan 7125 Vanvikan 97024447 Sykepleier Sykepleier
SK 1953-08-02 K Myran Sylvia Stoum 7120 Leksvik 7120 Leksvik 99308234 Gårdbruker Gårdbruker
Levanger kommune
SK 1950-05-02 M Bullen Kjell Byåsvegen 1 7620 Skogn 74017624 Snekker Snekker
SK 1947-01-19 M Eriksen Per Jarle Halsan 7600 Levanger 74082058 Direktør Innh. Renovasjon Ingeniør
SK 1945-10-28 K Fasting Beate Veiseth 7620 Skogn 99573842 Rektor Cand.philol
SK 1979-12-05 K Fossum Therese Åsvegen 46B 7620 Skogn 74406849 Sykepleier Sykepleier
SK 1948-03-21 M Grøneng Tore Stavlo Nedre 7620 Skogn 74095405 Daglig leder Bilopphugger
SK 1952-01-06 M Haugom Vebjørn 7630 Åsen 7630 Åsen 95287848 Sikkerhetsrådgiver Sikkerhetsrådgiver
SK 1955-07-02 M Hynne Torgeir Okkenhaug 7600 Levanger 74013227 Seniorkonsulent Bankrådgiver landbruk m.m.
SK 1966-06-10 K Johansen Mette Bakkevegen 10 7600 Levanger 74083081 Fysioterapeut Fysioterapeut
SK 1951-03-15 M Karlsen Olav A. 7629 Ytterøy 7629 Ytterøy 74089817 Tømrer/bonde Tømrer/bonde
SK 1954-03-02 K Laugsand Oddrun Barstad 7629 Ytterøy 40241536 Res.enhetsleder/rektor
SK 1966-05-14 K Lilleberg Hanne Elisabeth Ospeplassen Ø.Gran 7600 Levanger 74087833 Pedagog/org.rådgiver Pedagog, org.rådgiv.
SK 1942-04-28 K Lund Liv Storborg Østre 7600 Levanger 74013049 Pensjonist Sykepleier
SK 1950-04-27 M Myhr Oddmund Fagerstrandvegen 17A 7600 Levanger 74082988 Miljøterapeut Miljøterapeut
SK 1959-08-13 K Nyvik Gunn Elin Gamle Kongeveg 60E 7600 Levanger 74087870 Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier
SK 1947-05-23 M Nøst Ingvar 7629 Ytterøy 7629 Ytterøy 74089792 Regnskapskons. Regnskapskons.
SK 1954-08-24 M Sagmo Ivar Munkeby 7600 Levanger 74013199 Skogbruksleder Skogtekniker
SK 1951-05-08 K Sjaastad May Lis 7629 Ytterøy 7629 Ytterøy 74089075 Avdelingsleder Lektor
SK 1956-09-26 M Skarstein Bjarte Bambergvegen 12C 7600 Levanger 74080061 Apotektekniker Apotektekniker
SK 1961-01-22 K Skjerve Ragnhild Torun 7622 Markabygd 7622 Markabygd 74017627 Sykepleier Sykepleier
SK 1964-01-25 K Skjetnemark Randi Alstad Nordre, Nesset 7600 Levanger 74082218 Føde/barsel Spebarn/barselpleier
SK 1958-07-04 K Solli Inger Bjørndal Alosavegen 21 7600 Levanger 74084216 Sykepleier Sykepleier
SK 1967-07-27 M Troseth Svein 7622 Markabygd 7622 Markabygd 74017524 Avd.leder Mek/bygg Ingeniør, bygg
SK 1945-08-12 K Wennes Solveig 7600 Levanger 7600 Levanger 74095242 Bonde Bonde
SK 1949-01-28 M Østerås Egil 7600 Levanger 7600 Levanger 74084024 Økonomisjef Varehandel
Verdal kommune
SK 1947-02-19 M Kvaal Gunnar Landstadvn. 86A 7650 Verdal 74071126 Gårdbruker/daglig leder Gårdbruker
SK 1945-06-18 M Kolstad Magnus Tord Folesonsgt. 100 7650 Verdal 74076502 Ingeniør Byggmester
SK 1946-08-13 M Hynne Kåre K. Gamle Kongeveg 14A 7650 Verdal 74077700 Daglig leder Bygningsing./bedriftsøk.
SK 1953-04-20 M Sellæg Jon Skgovegen 6 7650 Verdal 95729155 Daglig leder Anleggsslusk
SK 1945-03-03 M Bjartnes Roar Febyvegen 144 7650 Verdal 74079398 Leder Byggmester/jordbruker
SK 1951-01-13 M Selseth Stig Nordlia 8 7650 Verdal 74079105 Prosjektleder Prosjektleder/Anleggstekn.
SK 1930-10-27 M Rostad Jon A. Tronesvegen 212 7650 Verdal 74040150 Pensjonist Jordbruker
SK 1959-06-25 M Gundersen Olav Nyvegbakken 9 7650 Verdal 99545970 Daglig leder Murmester
SK 1959-12-28 M Aksnes Stein Orrevegen 12 7650 Verdal 74071213 Eiendomsmegler Eiendomsmegler
SK 1945-04-20 M Veie Torbjørn Granittveien 1 7650 Verdal 74076222 Prosjektleder Ingeniør/anbud/verdi/byggtekn.
SK 1962-04-12 M Skrove Jon Olav Nye Skrovesvegen 71 7650 Verdal 74075768 Bonde Bonde
SK 1962-12-29 M Lian Trond Hallemsåsen 36 7650 Verdal 74071384 Daglig leder Byggmester
SK 1953-08-20 M Kjesbu Andor Inge Bergsmyr 24 7650 Verdal 74077439 Daglig leder Siv.ingeniør bygg
SK 1950-01-21 M Kvernmo Erling Ringleveien 18 7650 Verdal 74071250 Tømrer Snekker/tømrer
SK 1970-03-02 M Løvstad Snorre Baglbakken 56 7650 Verdal 74041498 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1964-10-06 M Skrove Tor Gamle Kongeveg 14A veg 58 7650 Verdal 74071611 Takstmann Takstmann
SK 1952-09-21 M Kjesbu Arnt Nordenget 66 7660 Vuku 74070787 Skogsarbeider Skogsarbeid
SK 1954-04-11 M Vangstad Steinar Volhaugvegen 265 7650 Verdal 74041283 Arbeidsleder Betongarbeider
SK 1977-07-03 M Ness Tore Smedveita 6 7650 Verdal 74042332 Prosjektleder Siv.ing.bygg og miljøtekn. ygg
SK 1953-12-03 K Kvernmo Kari Oddfrid Bergsmyr 17 7650 Verdal 74078999 Prosjektleder/Øk.ansvarlig Prosjektleder/Øk.ansvarlig
SK 1968-06-19 K Vinne Gjertrud Langroa 17 7650 Verdal 74040383 Eiendomsrådgiver Salg av eiendom
SK 1964-06-25 K Østerås Ingeborg Hallbakkan 17 7650 Verdal 74078001 Gårdbruker/seniorinsp. Veterinær/gårdbruker
SK 1977-08-04 K Bjørken Anna Marie Tronesveien 322 7650 Verdal 74077505 Skogbruksleder Forstkandidat
SK 1957-02-25 K Evensen Vigdis Skrove Stekke 21 7650 Verdal 95180347 Prosjektleder byggeanlegg Ingeniør
SK 1974-03-12 K Hynne Trine Gamle Kongeveg 52 7650 Verdal 91780406 Prosjektleder Siv.ingeniør bygg
Steinkjer kommune
SK 2283-09-22 M Rannem Jon Rannem 7711 Steinkjer 74162095/ Siv.agronom Siv.agronom
SK 2230-11-15 K Skjerve Vigdis Klæbu 7717 Steinkjer 74145131/ Gårdbruker Gårdbruker
SK 2338-10-07 M Fjærtoft Styrk Trøavegen 14 7716 Steinkjer 74166803 Byggeleder Arkitekt
SK 2639-08-18 M Wigen Per Johan Sigridsv. 26 7725 Steinkjer 74166068/ Tidll. brannkonstabel Tidll. brannkonstabel
SK 2040-01-17 K Johannessen Berit Overrein 7718 Steinkjer 40060903 Gårdbruker Gårdbruker
SK 2396-04-08 M Austheim Steinar Slalåmsvingen 50 7724 Steinkjer 74149407/ Salgsleder Prosjekt innen fiskeoppdrett
SK 2587-08-15 M Romstad Atle Otto Sverdrupsv.38B 7713 Steinkjer 74163595/ Bygningsingeniør Siv.ing.
SK 2341-03-16 K Danielsen Marit A. Elnan 7724 Steinkjer 99328680 Landsk.arkitekt Landsk.arkitekt
SK 2640-06-26 M Bjorøy Paul Elden vestre 7730 Beitstad 74149163/ Lærer Lærer
SK 2585-12-14 M Haug Bjarne Heggesåsen 20 7715 Steinkjer 74149057/ Tidl. fylkesskogsjef Tidl. fylkesskogsjef
SK 1930-10-08 K Hestad Inger Sør-Beitstad 7724 Steinkjer 74169586/ Pensjonist Rektor/rådgiver
SK 1983-08-20 M Holmli Håkon Postboks 2116 7708 Steinkjer 74166890/ Takstmann Takstmann
SK 1927-11-05 K Luktvasslimo Monika S. Vallhallvegen 19 7724 Steinkjer 95743585 Forsker NTF - landbr./innovasjon/bedr.utv.
SK 2148-03-03 M Haugen Dag 7730 Beitstad 74148279/ Gårdbruker Gårdbruker
SK 2204-01-26 K Kinderås Kjersti Lerkev. 11 7711 Steinkjer 74165531/ Fylkesskogmester Fylkesskogmester
SK 2093-12-19 M Norum Olav Molovegen 5 7725 Steinkjer 74788892/ Eiend.bestyrer Eiend.bestyrer
SK 2038-05-21 M Berg Asbjørn Solvangv. 10 7713 Steinkjer 74166527/ Takstmann Takstmann
SK 2559-02-27 M Sjøli Tor Anders Nedre Steinvikv. 17 7724 Steinkjer 74164018/ Bygningsingeniør Ingeniør
SK 2038-02-14 M Olsen Jan Semshaugen 9 7710 Sparbu 74146754/ Fylkesskogmester Fylkesskogmester
SK 2202-12-17 M Kvernland Kristian 7730 Beitstad 74148479/ Gårdbruker  Gårdbruker 
SK 2257-12-21 M Wibe Kristian Brækka 7710 Sparbu 74143197/ Fylkesagronom Fylkesagronom
SK 2668-12-07 M Bogfjellmo Øyvin Ullinsv. 23 7724 Steinkjer 74166465/ Daglig leder St.kjer tomteselskap Ingeniør
SK 2065-07-12 M Bye Kurt Vassinghaugen 17 7717 Steinkjer 74145323/ Anleggsgartner Anleggsgartner
Inderøy kommune
SK 1950-05-13 M Holden Kristian Bjørklivegen 65 7670 Inderøy 74154599 Rørlegger Rørlegger
SK 1956-07-16 M Fossum Olaf Kr. Vangsvn. 14 7670 Inderøy 74153671 Bedr.eier/Bilmekaniker Bedr.eier/Bilmekaniker
SK 1946-08-05 M Strand  Terje Vangslivn. 56 7670 Inderøy 74153418 Ingeniør/Bygning Ingeniør/Bygning
SK 1961-07-18 K Wold Eva Steinvik Kvistadbk. 43 7670 Inderøy 74153856 Bedr.eier av Bunadsaum Bedr.eier av Bunadsaum
SK 1971-05-24 K Giskås Ellen Utøyvn. 230 7670 Inderøy 74153383 Tømrermester Tømrermester
SK 1951-04-03 K Hundseth Ragnhild Høsvn. 36 7670 Inderøy 74153749 Ingeniør/Bygning Ingeniør/Bygning
Namdalseid kommune
SK 1939-08-23 K Fossland Tove 7750 Namdalseid 7750 Namdalseid 74278474 Fagkonsulent/Landbruk Fagkonsulent/Landbruk
SK 1949-04-10 M Feragen Håvar 7750 Namdalseid Feragen 7750 Namdalseid 74278714 Daglig leder/Fagbrev bygning Daglig leder/Fagbrev bygning
Verran kommune
SK 1950-04-24 K Landsem Ekmann Kari 7790 Malm 7790 Malm 74157568 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1954-05-25 M Skjelstad Bjørn Bolmseth gård 7796 Follafoss 74159823 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1947-12-05 M Strand Jostein Trøavegen 10 7790 Malm 74157242 Selvst.nær.dr./snekker Selvst.nær.dr./snekker
Mosvik kommune
SK 1959-06-29 K Haugan Brit Alvhild Grande Nedre 7690 Mosvik 74064772 Avd.ing. Byggesaker Avd.ing. Byggesaker
SK 1947-03-01 M Vennes Per Vennes nordre 7690 Mosvik 45616926 Gårdbruker Gårdbruker
Snåsa kommune
SK 1966-11-17 M Vaag Jørn Magne Jørstad 7760 Snåsa 74151309 Flyger/gårdbruker Flyger/gårdbruker
SK 1942-07-21 K Østvik Åsa Jørstad 7760 Snåsa 74152247 Pensjonist Lærer/gårdbruker/campingplasseier
SK 1945-08-11 M Hermann David Jørstad 7760 Snåsa 74152146 Ligningssjef Ligningssjef
Namsos kommune
SK 1967-09-03 K Røthe Merete N. Griegs v. 30 7800 Namsos 74273902 Revisor Revisor
SK 1963-08-01 M Hasfjord Terje Kjeldmyrvn. 3 7822 Bangsund 74287540 Maskinfører Maskinfører
SK 1950-12-19 K Bendiksen Laila Maribovn. 42 7820 Spillum 74276895 Sykepleier Sykepleier
SK 1961-11-27 M Aaring Ola D. 7819 Fosslandsosen 7819 Fosslandsosen 74284933 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1948-09-29 K Olsen Sonja Kvernbekkvn. 8 7820 Spillum 48119406 Renholder Renholder
SK 1971-03-01 M Nesjan Svein 7820 Spillum 7820 Spillum 74287946 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1940-09-28 K Ranum Inger Therese Sjøgt. 8 7800 Namsos 74270194 Pensjonist Adjunkt
SK 1962-08-12 M Evensen Geir Kvernbekkvn. 14 7820 Spillum 74276707 Bilmekaniker Bilmekaniker
SK 1958-07-09 K Holm Anne C. 7822 Bangsund 7822 Bangsund 74287124 Næringsmiddelkons. Næringsmiddelkons.
SK 1962-11-24 M Pettersen Sigurd Skogstien 7 7800 Namsos 74271564 Daglig leder Fjord Marin Holding Daglig leder Fjord Marin Holding
SK 1959-05-31 K Hanssen Bodil S. Ramsvikskogen 20 7800 Namsos 74283340 Sykepleier Sykepleier
SK 1948-10-24 M Selnes Håvard T. Segerstedts v. 5 7800 Namsos 74273680 Skipsmegler Skipsmegler
SK 1940-12-26 K Baadsvik Hallfrid Bangsundvn. 17A 7822 Bangsund 74287301 Apotekertekn. Apotekertekn.
SK 1954-12-29 M Øseth Aage N. Valabakken 7800 Namsos 74273854 Telemontør Telemontør
SK 1953-03-22 M Alte Nils Flak 7822 Bangsund 74287482 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1942-06-26 K Finanger Asbjørg C. Gulbransonsgt. 8 7800 Namsos 74271771 Helsesøster Helsesøster
Lierne kommune
SK 1944-06-06 M Totland Odd Hermann 7884 Sørli 7884 Sørli 74339122 Bonde Bonde
Røyrvik kommune
SK 1949-12-23 M Rustad Per Arne 7898 Limingen 7898 Limingen 74335832 Næringskonsulent Næringskonsulent
Namsskogan kommune
SK 1935-12-25 M Grongstad Karstein 7892 Trones 7892 Trones 74334266 Pensjonist Skogfullmektig
Grong kommune
SK 1952-01-21 M Grande Odd-Leif Tømmerås 7870 Grong 74331355 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1966-11-26 K Fornes Tone Øvre Nausthaugen 7870 Grong 74331554 Kontormedarbeider Kontormedarbeider
SK 1951-12-05 M Kjerkol Asle Leksås 7870 Grong 74331248 Gårdbruker/lærer Gårdbruker/lærer
Høylandet kommune
SK 1944-08-24 M Flaat Anders O. 7977 Høylandet 7977 Høylandet 74322413 Gårdbruker Gårdbruker
Overhalla kommune
SK 1963-03-10 M Lysberg Magne 7863 Overhalla 7863 Overhalla 74281510 Sivilingeniør Siv.ing. Bygg
SK 1961-05-01 M Tømmerås Jan Olav 7863 Overhalla 7863 Overhalla 74281570 Bonde Bonde
SK 1963-01-18 K Haugan Anne Lise 7863 Overhalla 7863 Overhalla 74281614 Fagkons. Skog Fagkons. Skog
Fosnes kommune
SK 1950-08-18 M Gansmo John 7856 Jøa 7856 Jøa 74286719 Oppdrettekniker/gårdbruker Agronom
Flatanger kommune
SK 1963-03-24 M Moe Kjell Helge 7770 Flatanger 7770 Flatanger 74288397 Byggmester Byggmester
Nærøy kommune
SK 1962-11-27 M Stevik Petter Strand 7970 Kolvereid 74 39 78 08 Rådgiver/adjunkt Tekniske fag, pedagogikk, lederutdanning
SK 1944-11-19 M Sørhaug Oddbjørn Edgar 7944 Indre Nærøy 74 39 43 57 Pensjonist Murer, tidligere gårdbruker
SK 1962-04-27 M Schiager Per Olav Strand 7970 Kolvereid 74 39 42 15 Bonde, bussjåfør Agronom
SK 1958-03-23 K Wendelbo Marianne Knutsen 7985 Foldereid 74 39 61 88 Gartner Landbruk- og gartnerskole
SK 1961-11-30 K Aune Aslaug Vevstad 7985 Foldereid 74 39 63 23 Rådgiver Tine Midt-Norge Sivilagronom
SK 1943-08-15 K Berg Karen Sofie Fosseng 7985 Foldereid 74 39 61 86 Yrkesskadetrygdet Hjelpepleier
Vikna kommune
SK 1943-01-14 M Dahle Carsten Dale 7900 Rørvik 74393880 Anleggesarbeider Anleggsarbeider
SK 1957-09-15 M Brøndbo Hillbjørn Stakskar 7900 Rørvik 74391600 Konsulent Byggebransjen
SK 1967-05-28 K Hansen Randi Lauvøya 7900 Rørvik 74392125 Gårdbruker Gårdbruker
SK 1955-03-18 M Williksen Nils Martin Flerengstranda 7900 Rørvik 74392233 Adm.direktør Oppdretter
Leka kommune
SK 1956-10-07 M Hamnes Ole Henry 7994 Leka 7994 Leka 74399338 Gårdbruker/snekker Gårdbruker/snekker
SK 1939-09-18 M Pettersen Alfred Olai 7994 Leka 7994 Leka 74399671 Gårdbruker Gårdbruker