Møter i fylkestingets forberedende komiteer 15. april 2008

 

 

PROGRAM:

o       Komite for plan og økonomi  og  Komite for samferdsel, næring og miljø

o       Komite for utdanning, kultur og helse

 

Møtereferat:

o       Komite for plan og økonomi

o       Komite for samferdsel, næring og miljø

o       Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Fylkesting 22. – 24. april 2008:

Sakliste

Oversikt over fordeling av saker på komiteene