Møte i Komite for utdanning, kultur og helse 3. juni 2008 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom B 327 - Rorbua

 

SAKLISTE:

 

1.     Orientering v/fylkesrådet:

 

3.     Gjennomgang av øvrige saker jf. fylkestingets samling 10.-12.06.2008

 

 

Lunsjpause ca. kl 12.00.

 

 

 

Møte i Komité for samferdsel, næring og miljø 3. juni 2008 kl 0900 – 16.00
Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

 

PROGRAM/SAKLISTE:

 

NHO Reiseliv har landsmøte på Rica Hell Hotell i dagene 2. – 3. juni.
3 juni kommer Åslaug Haga dit for å snakke om regjeringens reiselivssatsing og i tillegg delta i en etterfølgende paneldebatt om de viktigste utfordringene i reiselivet. I dette panelet sitter også statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Anne Lene Svingen, som skal orientere om det videre arbeidet med å følge opp regjeringens strategimelding for reiselivet. (http://coreweb.nhosp.no/nhoreiseliv.no/html/files/2008_LM_program_lett_2.pdf )

 

Komiteen anbefales å være til stede under denne delen av programmet til NHO Reiseliv.

 

Program/ramme for dagen blir ut fra dette:

 

Kl 09.00 - 09.30           POLITISK TOPPMØTE (NHO Reiseliv’s landsmøte)

v/Statsråd Åslaug Haga, Olje- og energidepartementet

 

kl 09.30 - 10.00           STATUS FOR ARBEIDET MED REGJERINGENS REISELIVSSTRATEGI

v/Statssekretær Anne Lene Svingen

Deretter:

 

Kl 10.00 – 16.00:        Komitemøte med behandling av saker til fylkestingets samling
10. – 12. juni 08.

 

Lunsj kl 13.00.

 

 

Møte i Komité for plan og økonomi tirsdag 3. juni 2008

 

Møtested:      Fylkets Hus, møterom Smia B 154

Møtestart:      Kl 10.00          (Kaffe/te ved møtestart)

 

SAKLISTE:

 

·          Fylkesråd Tor Erik Jensen orienterer om økonomistrategier knyttet til sak 08/38

 

·          Gjennomgang av øvrige saker til fylkestingets samling 10. – 12. juni 2008

 

Lunsj klokka 11.30 - Bord er bestilt i kantina. Komitemedlemmene betaler hver for seg.