Internt notat uten behandlingskontroll

 

Til:

Saksbehandler:

Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

 

Rannveig Vingsand
08/00155-208
015

02.12.2008

 

Fylkesting 09.-11.12.2008 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for plan og økonomi

 

Leder: Vigdis Hjulstad Belbo

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/66:

Trude Holm

Forvaltningsreformen – innhold og framtidig samarbeidsløsninger

 

Sak nr. 08/67:

Britt Tønne Haugan

Driftsrapport 2/2008 pr. 30.9.2008 til fylkestinget, budsjettjusteringer

 

Sak nr. 08/68:

Joar Olav Grøtting

Årsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009-12

 

Sak nr. 08/74:

Ingvild Kjerkol

Felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2009 - 2013. Samhandlingsprogram for 2009

 

Sak nr. 08/76:

Randi Ness

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2009

 

Sak nr. 08/77:

Endre Skjervø

Vurderinger omkring realisering av aksjepost i Trønderbilene AS

 

Sak nr. 08/80:

Arnfinn Monsen

Evaluering av komitearbeidet mv. - foreløpig orientering til fylkestinget

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Sara Kveli

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/69:

Terje Sørvik

Kommunal forskuttering av tiltak på Rv757 - Havnevegen i Verdal kommune

 

Sak nr. 08/70:

Carl Peter Vikdal

Kollektivtransport i distriktene

 

Sak nr. 08/71:

Steinar Aspli

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-2012

 

Sak nr. 08/75:

Hilde Tyldum Stordahl

Status for arbeidet med klima- og energiplan

 

 

Sak nr. 08/68:

Årsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009-12

--------

Ev. uttalelse til Komite for plan og økonom ang. saken, gis i komitemøte 02.12.2008

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/72:

Ole Berget

Strategi for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag

 

Sak nr. 08/73:

Carl Sitter Geving

Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 - 2011

 

 

Sak nr. 08/68:

Årsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009-12

--------

Ev. uttalelse til Komite for plan og økonom ang. saken, gis i komitemøte 02.12.2008

 

 

Kontrollutvalget

 

Leder: Ola-Morten Teigen

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/78:

Bjørn Arild Gram

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

 

 

 

Valgnemnda

Merknad

Leder: Ingvild Kjerkol

 

 

 

Sak nr. 08/79:

 

Suppleringsvalg  - desember 2008

 

Sak nr. 08/81:

 

Rokkeringer som følge av valgt ny fylkesvaraordfører