Internt notat uten behandlingskontroll

 

 

Saksbehandler:

Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

 

Rannveig Vingsand
08/00155-158
015

1.9.2008

 

 

Fylkesting 30.09.-02.10.2008 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for plan og økonomi

 

Leder: Vigdis Hjulstad Belbo

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/57:

Ingvild Kjerkol

Felles fylkesplan for Trøndelag 2009 - 2013

 

Sak nr. 08/58:

Tore Kristiansen

Vurderinger omkring realisering av fylkeskommunale aktiva

 

Sak nr. 08/60:

Trude Holm

Ny utbyttemodell for NTE Holding

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Sara Kveli

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/59:

Bjørn Erik Øvrelid

E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal ) - Utvidelse av bompengefinansieringen

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/:61

Gunnar Alstad

Utviklingsplan for Staup/Salg av eiendommen til Levanger kommune

 

Sak nr. 08/62:

Marita R. Røthe

Utviklingsplan for arealet på Egge videregående skole

 


 

 

Kontrollutvalget

 

Leder: Ola-Morten Teigen

 

 

Saksordfører

Sak nr. 08/55:

Bjørn Arild Gram

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

 

Sak nr. 08/56:

Camilla H. Skjelstad

Plan for selskapskontroll 2008-2011

 

 

 

 

Valgnemnda

Merknad

Leder: Ingvild Kjerkol

 

 

 

Sak nr. 08/63:

Innstilling fra nemnda

Suppleringsvalg - oktober 2008 samt valg av fylkeskommunens representanter til distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag

legges fram av leder

Sak nr. 08/64

Do.

Oppnevning av medlemmer/varamedlem til skatteutvalg