Internt notat uten behandlingskontroll

 

Saksbehandler:

Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

Rannveig Vingsand
08/00155-50
015

26.3.2008

 

Fylkesting 22—24.04.2008 - Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

Komite for plan og økonomi

 

Leder: Vigdis Hjulstad Belbo

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 08/15:

Endre Skjervø

NTE – Årsberetning og regnskap 2007

 

Sak nr. 08/16:

Joar Olav Grøtting

Fylkeskassens årsoppgjør - Årsregnskap og årsmelding 2007

 

Sak nr. 08/19:

Bjørn Iversen

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2007

 

Sak nr. 08/20:

Ingvild Kjerkol

Felles fylkesplan. Høringsutkast

 

Sak nr. 08/21:

Trude Holm

Forvaltningsreformen - oppgaver og geografisk inndeling

 

Sak nr. 08/29:

Britt Tønne Haugan

Kunnskapsdepartementet - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett - Høring

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Sara Kveli

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 08/17:

Jostein Gjermstad

Melding om kystskogbruket

 

Sak nr. 08/18:

Anne Irene Myhr

Arbeidet med Regional klima- og energiplan for Nord-Trøndelag. - Statusrapport april -08

 

Sak nr. 08/24:

Carl Peter Vikdal

Forslag til strategier for Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019

 

Sak nr. 08/25:

Signar Berger

Strategivalg for fylkesvegplan 2010-2013

 

Sak nr. 08/35:

Steinar Aspli

Jordbruksnæringa må styrkes

 

Sak nr. 08/36:

Hilde Tyldum Stordahl

 

Uttak av jerv – reindriftsnæringas rolle

 

 

 


 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 08/:22

Gunnar Solum

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2007

 

Sak nr. 08/23:

Adrian Wahlborg

Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2007

 

Sak nr. 08/26:

Ole Berget

Tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag - anbefalt forslag

 

Sak nr. 08/27:

Christina Ramsøy

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2007

 

Sak nr. 08/28:

Torkil Berg

Pasientombudet - årsrapport for 2007

 

Sak nr. 08/30:

Gunnar Alstad

Forslag om finansiering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene - høring

 

Sak nr. 08/31:

Carl Sitter Geving

Samlokalisering - Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag - status og veien videre

 

 

 

Kontrollutvalget

 

Leder: Ola-Morten Teigen

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 08/32:

Bjørn Arild Gram

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

 

 

Valgnemnda

 

Leder: Ingvild Kjerkol

Merknad

Sak nr. 08/33:

 

Valg av skjønnsmenn for perioden 01.05.08 - 31.04.2012

 

Sak nr. 08/34:

 

Suppleringsvalg - april 2008