Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 29. september 2008, kl 13.00  

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/156

Bevilgning for 2008 til prosjekt Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet

 

08/157

Helse- og omsorgsdepartementet. Høring - forslag til endringer i folketrygdloven mv. - etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i EØS-land

Vedtak