Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: mandag 22. september 2008

Møtested: Mære landbruksskole, Steinkjer

Sakliste

Ingen saker til dette møtet.