Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. september 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/151

Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag - Søknad om driftstilskudd for 2008

Vedtak

08/152

Nærøy - Søknad om status som omstillingskommune

Vedtak

08/153

Vikna kommune - Søknad om økonomisk støtte til desentralisert prosjekt for kompetanseheving innen helse og omsorg(sykepleieutdanning) i regionen Ytre Namdal

Vedtak

08/154

Meråker kommune - Statusrapport for omstillingsarbeidet. Rammebevilgning for perioden 2008 og 2009

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet.

 

08/155

Kjøp av ferje- og båtrutetjenester fra 2010

Vedtak