Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. september 2008 kl. 13.00

Møtested: Kysthotellet Rørvik

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/142

Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Forslag til nytt navn

Vedtak

08/143

Trøndersk Idrettsgalla 2008 - Søknad om økonomisk støtte

Vedtak

08/144

Hovedtariffoppgjøret 1. mai 2008 - Lokale forhandlinger

Vedtak

08/145

Uttalelse til høringsutkast ”Strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag”

Vedtak

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestinget samling i 30. sept. - 2. oktober 2008 behandlet.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.
(Sakene til fylkestinget legges fortløpende ut på saklista for fylkestinget samling.)