Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. september 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/135

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Vedtak

08/136

Høringsuttalelse Fiskeri og Kystdepartementet; Rekruttering i fiskeflåten - etablering som fartøyeier

Vedtak

08/137

Forslag til endringer i valgloven og kommuneloven - Høringsuttalelse

Vedtak

08/138

Kjøp av ferje- og båtrutetjenester fra 2010

Vedtak

08/139

Spissa toppidrettstilbud ved de fylkeskommunale videregående skoler

Vedtak

08/140

Driftsrapport pr. 31.7.2008 til fylkesrådet

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet sak med innstilling til fylkestinget samling i 30. sept. - 2. oktober 2008.
Innstilling til fylkestinget i sak 08/141 er offentliggjort møteprotokollen.
(Sakene til fylkestinget legges fortløpende ut på saklista for fylkestinget samling.)