Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. august 2008 kl. 13.00

Møtested: Falstadsenteret, Ekne, Levanger

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/129

Leka kommune - Søknad om stedsutviklingsmidler til bruk på Skei og omliggende områder

Vedtak

08/130

HINT - Søknad om økonomisk støtte til prosjektet ”Kompetansebehov i landbruket og fremtidige landbruksstudier ved HiNT”

Vedtak

08/131

Steinkjer Skiklubb - søknad om tilskudd til Yrkenprosjektet

Vedtak

08/132

Straumen sentrum, utbygging av Nessjordet – konkurranse

Vedtak

08/133

E6 i Steinkjer – Uttalelse vedrørende omklassifisering av riksveggrunn

Vedtak

08/134

Levanger - Larsengården i Jernbanegata 27 A og Bjøråsgården i Håkon den godes gate 32 B - Klage på vedtak i plan - og utviklingskomiteen

Vedtak