Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. august 2008, kl. 13.00

Møtested: Trondheim Spektrum

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/127

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 10.-12.06.2008

Vedtak

08/128

Innovasjon Norge - forespørsel om intern omfordeling av rammen for distriktsutviklingmidler (kap 551 post 60) for økning av virkemiddelet Ny Vekst

Vedtak