Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. juni 2008, kl. 08.30

Møtested: Verraparken, Malm

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/114

Verran kommune - Søknad om tilskudd til prosjekt ”Gruve-Teater i Malm 2008”

Vedtak

08/115

Overføring av ruteløyver til Namdalsbussen AS

Vedtak

08/116

Søknad om tilskudd til prosjektet Vann, energi og miljø

Vedtak

08/117

Ungdom og internasjonalisering. Rapportering og finansiering

Vedtak

08/118

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling om tilskudd til forprosjekt Arena LBS (Lokasjonsbaserte tjenester)

Vedtak

08/119

Kraftlednings- og vindkraftprosjekter i Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Høringsuttalelse vedrørende prosjekter/meldinger for Sør-Fosen i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/120

Tospråklighetsmidler fra Sametinget. Fullmakter og saksbehandling i Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Vedtak

08/121

Tour de Trøndelag 2008 - søknad om tilskudd

Vedtak

08/122

Steinvikholm Musikkteater - Søknad om tilskudd til åpning av operauka 2008

Vedtak

08/123

Regionalt kompetansesenter for folkemusikk

Vedtak

08/124

Fylkeskommunale prinsipper for engasjement i idrettsanlegg ved de videregående skoler. Engasjement i nye anlegg i Stjørdal, Steinkjer og Grong

Vedtak

08/125

Nord-Trøndelag fylkeskommunes reisepolicy

Vedtak

08/126

Forretningssak (Unntatt off., jf . off.lovens § 5 a, Fvl. § 13
Evt. Bruk av forskjøpsrett ved salg av Finsås Kurssenter AS

(Vedtaket er offentlig)

Vedtak