Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. juni 2008, kl 13.00

Møtested: Mære vg skole, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/110

Tilskudd til lokale kulturbygg 2008

Vedtak

08/111

NTE/Gaundal Fjellgård - Rehabilitering av Grønlifoss kraftverk. Tilskudd

Vedtak

08/112

Klage på vedtak om skoleskyss

Vedtak

08/113

Administrasjonsutvalget for perioden oktober 2007 - oktober 2011 - Valg av nestleder

Vedtak