Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. juni 2008, kl 11.00

Møtested: Meråker vg skole, Meråker

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/109

Høringsutkast til miljøstrategi for Landbruks- og matdepartementet 2008 - 2015

Vedtak