Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 2. juni 2008 kl. 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/104

Statsbudsjettet 2008 kap 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak - Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Fordeling i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/105

Søknad om konsesjon til etablering av drosjesentraler i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/106

Fordeling av spillemidlene 2008 til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunene

Vedtak

08/107

Rock City Namsos - Støtte til realiseringsarbeid

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet:

08/108

Regional medfinansiering til FoU-prosjekt ved Mære Landbruksskole i regi av NTNU

Vedtak