Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. mai 2008 kl. 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/97

Universell utforming som regional utfordring - Invitasjon til drøfting

Vedtak

08/98

Høyringsuttale - ny organisering konsolidert museum - SELS BA

Vedtak

08/99

Det kongelige Olje- og energidepartement – Forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde - Høring

 

Vedtak

08/100

Stiftelsen Kunst i Nord-Trøndelag. Oppnevning av styremedlemmer 2008-2011. Utsatt fra møtet 20. mai 2008

 

Vedtak

 

Fylkesrådet behandlet i tillegg saker med innstilling til fylkestinget samling i 10.-12. juni 2008.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen, og sakene legges fortløpende ut på saklista for fylkestinget samling.