Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. mai 2008

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/81

Norsk Gassforum - Årsmelding 2007

Vedtak

08/82

Søknad om tilskudd til ferdigstilling av området ved scenen i tilknytning til Kolvereid Torg

Vedtak

08/83

Nord-Trøndelag fylkeskommune. Søknad om støtte til utgivelse av publikasjonen Arena Trøndelag i 2008

 

Vedtak

08/84

Søknad om utviklingsmidlar til hovudprosjekt Stiklastadir

Vedtak

08/85

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Statsbudsjettet 2008 - Kap 551, post 61

Vedtak

08/86

Stiftelsen ”Kunst i Nord-Trøndelag”. Oppnevning av styremedlemmer 2008 -2011

 

08/87

Søknad fra Norsk Bane AS om tilskudd til utredning av høyfartstog - utsatt fra møtet 13. mai 2008

 

Vedtak

 

Fylkesrådet behandlet i tillegg saker med innstilling til fylkestinget samling i 10.-12. juni 2008.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen, og sakene legges fortløpende ut på saklista for fylkestinget samling.