Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. mai 2008, kl 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/72

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 22.-24.04.2008

Vedtak

08/73

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Vedtak

08/74

Vikna - Tilskudd til tilsynsfunksjon i Sør-Gjæslingan kulturmiljøfredningsområde

Vedtak

08/75

Bevilgning av avsetning RUP 2007 - oppfølging av FR-sak 07/144

Vedtak

08/76

Forskrift til ordensreglement i videregående skoler Nord-Trøndelag

Vedtak

08/77

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 / Paul Okkenhaug-dagene 2008 - Søknad om tilskudd

Vedtak

08/78

Evaluering av ressurstildelingsmodell for videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/79

Søknad fra Norsk Bane AS om tilskudd til utredning av høyfartstog

Vedtak

08/80

Høring - lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk

Vedtak