Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. mai 2008, kl 10.30

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/69

Søknad om tilskudd til jubileumsmarkering for Namsos Lufthavn

Vedtak

08/70

Forretningssak

Unntatt etter off.lovens § 6,
jfr FVL

 

08/71

Personalsak – Ansettelse av administrasjonssjef

Unntatt etter off.lovens § 6.4,
jfr FVL

Vedtak