Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. april 2008, kl 10.00

Møtested: Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/67

Kompetanseplan for videregående opplæring 2008

Vedtak

08/68

Høringsforslag til utkast til endringer av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Vedtak