Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. april 2008 kl. 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, 2. etg., Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/65

Fullmakt til å representere Nord-Trøndelag fylkeskommune i generalforsamlinger

Vedtak

08/66

Forvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - høring

Vedtak