Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. april  2008 kl. 13.00

Møtested: Kommunehuset, Flatanger kommune, Lauvsnes

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/64

Regionalt utviklingsprogram 2008. Styrking av Innovasjon Norges ramme for investeringstilskudd, øremerket Hotellprosjektet i Namsos.

Vedtak