Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:1. april 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/44

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre - Høringsforslag

Vedtak

08/45

Trøndelag Forskning og Utvikling - søknad om støtte til utviklingsarbeid i 2008

Vedtak

08/46

Nyskapings- og utviklingsprogrammet for Verdal kommune 2002-2007. Søknad om midler til avslutning og utfasing av omstillingsarbeidet.

Vedtak

 

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 22. – 24. april 2008 behandlet.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.
Sakene legges fortløpende ut på saklista for fylkestingets samling.