Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:25. mars 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/36

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 26. og 27.02.2008

Vedtak

08/37

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrolutvalgets reglement pkt 6)

Vedtak

08/38

Grong fritidssenter - Søknad om støtte til friluftsteater - Namsens auge

Vedtak

08/39

Access Mid-Norway - Medlemskontingent 2008

Vedtak

08/40

Søknad om lån til delfinansiering av kapitalbehov for tørrdokk

Vedtak

08/41

Kommuneplanens arealdel for Verran kommune 2008-2019

Vedtak

08/42

Ung Tiltakslyst – Organisering og retningslinjer

Vedtak

08/43

Technoport Festival 2008 – 2009

Vedtak