Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:11. mars kl. 13.00

Møtested: Fosnes, Kommunehuset på Jøa

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/34

Landbruks- og matdepartementet - Jordverngruppas rapport - Klimaskifte for jordvernet - Høring

Vedtak

08/35

Offshore Northern Seas (ONS) 2008

Vedtak